เมาส์

การใช้เมาส์ (Mouse) คอมพิวเตอร์ เป็นสิ่งหลักที่ใช้ชี้ตำแหน่งในคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่คุณทราบแล้วใช่ไหมว่าคุณสามารถใช้เมาส์ของคุณเพื่อควบคุมคอมพิวเตอร์ได้ โดยมีวิธีการ...

วิธีการใช้เมาส์ (Mouse)

เมาส์ (Mouse) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับควบคุมตัวชี้ตำแหน่งบนจอภาพให้ผู้ใช้สั่งงานโดยการกดปุ่มตำแหน่งที่กำหนด เช่น การเลือกเมนูคำสั่ง การย้ายข้อความ โดยทั่วไปเมาส์ที่มี มีหลายชนิดด้วยกัน อาจมีปุ่มกด 2 ปุ่ม หรือมากกว่า แต่ที่นิยมใช้ในปัจจุบันจะเป็นแบบ 2 ปุ่ม คือ ปุ่มซ้ายและขวา

ลักษณะการใช้เมาส์ (Mouse) เพื่อสั่งการ

เมาส์

1. คลิก (Click) การคลิกแล้วปล่อยที่ปุ่มด้านซ้ายของเมาส์ 1 ครั้ง เป็นการเลือกปุ่มคำสั่งหรือคลิกเลือกเมนูที่ต้องการ

2. คลิกขวา (Right-click) การคลิกแล้วปล่อยที่ปุ่มด้านขวาของเมาส์ 1 ครั้ง เป็นการเลือกใช้เมนูลัด

 

เมาส์

3. ดับเบิลคลิก (Double-click) การคลิกแล้วปล่อยที่ปุ่มด้ายซ้ายของเมาส์ติดกันอย่างรวดเร็ว 2 ครั้ง ใช้ในการเปิดไฟล์ต่าง ๆ

4. คลิกแล้วลาก (Click-and-drag) การเลือกคลิกปุ่มด้านซ้ายของเมาส์ค้างไว้ พร้อมกับลากเมาส์ไปในทิศทางที่ต้องการ มักใช้ในการเคลื่อนย้ายวัตถุ หรือการสร้างขอบเขตของการเลือกวัตถุ

 

ภาพและเรียบเรียง @ครูถิ่นกันดาร

ที่มา : https://support.microsoft.com/th-th/help/17073/windows-using-keyboard